Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.10.2019

Pozvánka na seminář: Dotace pro zemědělce z jiných zdrojů než PRV + problematika kompostování

Téma: DOTACE  pro zemědělce mimo PRV

  1. Přehled dotačních titulů, ze kterých mohou čerpat také zemědělci
  2. Operační Program podnikání a inovace – typy podpory, výše podpory, podporovaná opatření, aktuální výzvy
  3. Operační program životní prostředí – typy podpory, výše podpory, podporovaná opatření, aktuální výzvy
  4. Integrovaný regionální program – typy podpory, výše podpory, podporovaná opatření, aktuální výzvy
  5. ESF
  6. Krajské granty – zaměření na příslušný krajský úřad
  7. Evropské fondy

            Kompostování jako přidružená zemědělská výroba

  1. Zdroje organických látek – zelené hnojení, hnůj, kompost
  2. Komposty – aplikace, certifikace
  3. Informace o tradičních i méně tradičních formách kompostování

Termín a místo konání:

21.října 2019 (pondělí)  od 9,30 hod.

Penzion Pod Hájkem, Horní Branná 117, okres Semily

Přednášející:

Mgr. Klára Kratochvílová  ze společnosti BIOLOGICA s.r.o. – společnost se zabývá poradenstvím a dotačními konzultacemi v oblasti kompostování, životního prostředí, evropskými fondy atd.

Účast na školení, včetně občerstvení je zdarma.

Seminář pořádá ASZ Praha a je určen pro mikro, malé a střední zemědělce.

Kontakt pro nahlášení: Ing. Hana Řehořková, bio-klub@volny.cz, tel.: 487 989 076