• Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Aktuality

25.3.2022

POZVÁNKA NA PRVNÍ DEMONSTRAČNÍ AKCI NA BIOFARMĚ SASOV

Zveme Vás na první demonstrační akci na Biofarmě Sasov na téma „Osevní postup 2022, orná půda“.

Akce se koná v rámci projektu 9.F.m., podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR.

Osevní postup 2022, orná půda

Ekologické zemědělství – teorie i praxe – rostlinná i živočišná výroba

Místo konání akce:

Biofarma Sasov – Josef Sklenář, Sasov 32, 586 01 Jihlava – výuková hala, areál farmy

Datum konání akce:

Čtvrtek 7. 4. 2022, od 12.00 do 16.00

Program:

12.00 – 13.00 Prezentace

„Příklad osevního postupu na Biofarmě Sasov“

Přednášející: Josef Sklenář / Biofarma Sasov

13.00 – 14.00 Prezentace

„Osevní postupy v EZ, zakládání porostu, význam pícnin, zejména leguminóz“

Přednášející: Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. / Česká zemědělská univerzita v Praze

14.00 – 16.00

Prohlídka farmy

Projekt „Separace lístků a stonků leguminóz“

Obhlídka demonstračních ploch – orná půda, obilniny, pícniny

Přítomen bude Ing. Tomáš Klejzar, akreditovaný poradce pro ekologické zemědělství,

E-learning na internetové adrese:  https://biofarma.cz/cz/vyzkum-clanky-publikace

Přihlášky na akci posílejte: info@biofarma.cz nebo na tel.: 739 235 944

Pozvánka