Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.3.2022

POZVÁNKA NA PRVNÍ DEMONSTRAČNÍ AKCI NA BIOFARMĚ SASOV

Zveme Vás na první demonstrační akci na Biofarmě Sasov na téma „Osevní postup 2022, orná půda“.

Akce se koná v rámci projektu 9.F.m., podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR.

Osevní postup 2022, orná půda

Ekologické zemědělství – teorie i praxe – rostlinná i živočišná výroba

Místo konání akce:

Biofarma Sasov – Josef Sklenář, Sasov 32, 586 01 Jihlava – výuková hala, areál farmy

Datum konání akce:

Čtvrtek 7. 4. 2022, od 12.00 do 16.00

Program:

12.00 – 13.00 Prezentace

„Příklad osevního postupu na Biofarmě Sasov“

Přednášející: Josef Sklenář / Biofarma Sasov

13.00 – 14.00 Prezentace

„Osevní postupy v EZ, zakládání porostu, význam pícnin, zejména leguminóz“

Přednášející: Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. / Česká zemědělská univerzita v Praze

14.00 – 16.00

Prohlídka farmy

Projekt „Separace lístků a stonků leguminóz“

Obhlídka demonstračních ploch – orná půda, obilniny, pícniny

Přítomen bude Ing. Tomáš Klejzar, akreditovaný poradce pro ekologické zemědělství,

E-learning na internetové adrese:  https://biofarma.cz/cz/vyzkum-clanky-publikace

Přihlášky na akci posílejte: info@biofarma.cz nebo na tel.: 739 235 944

Pozvánka