Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.4.2023

POZVÁNKA NA PRVNÍ DEMONSTRAČNÍ AKCI NA BIOFARMĚ SASOV

Zveme Vás na první demonstrační akci na Biofarmě Sasov na téma Osevní postup 2023 – orná půda v ekologickém zemědělství, využití leguminóz

Akce se koná v rámci projektu 9.F.m., podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR.

Popis:

Osevní postup 2023 – orná půda v ekologickém zemědělství, využití leguminóz

Ekologické zemědělství – teorie i praxe – rostlinná i živočišná výroba

 

Místo konání akce:

Biofarma Sasov – Josef Sklenář, Sasov 32, 586 01 Jihlava – výuková hala, areál a pozemky farmy

Datum konání akce:

čtvrtek 20. 4. 2023, od 10.00 do 15.00

Program:

10.00 – 12.00 Prezentace

  • Osevní postupy v EZ, systémy hospodaření a zakládání porostu, význam pícnin, zejména leguminóz

prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)

  • Příklad osevního postupu na Biofarmě Sasov

Josef Sklenář (Biofarma Sasov)

12.00 – 15.00

Obhlídka demonstračních ploch – orná půda, obilniny, pícniny – praktické ukázky

Přítomen bude Ing. Tomáš Klejzar, akreditovaný poradce pro ekologické zemědělství

E-learning na internetové adrese:  https://biofarma.cz/cz/vyzkum-clanky-publikace

Přihlášky na akci posílejte: tomas.klejzar@volny.cz nebo na tel.: 739 235 944

Tato akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy

Pozvánka