Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.9.2018

Pozvánka na podzimní Den otevřených dveří na ekofarmě

10. listopadu 2018
Veselá biofarma a ekologická farma VH Agroton, Velké Hostěrádky 224

Program od 10. do 15. hodin:
• Přivítání účastníku, představení farmy i spolku Veselá biofarma, projekce krátkého filmu o ekofarmě.
• Přednášky chovatelů a zpracovatelů masa.
• Komentovaná prohlídka farmy.
• Ukázka ekologického chovu prasat na farmě.
• Zážitkový program pro rodiče a děti – naučná stezka na farmě, vytvoření několika stanovišť (např. třídění odpadu, poznávání ptáků, plodin, léčivých rostlin a další).
• Ochutnávka biopotravin se zaměřením na výrobky z biovepřového.
• Beseda a diskuse.

Pozvánka