Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.8.2023

POZVÁNKA NA PÁTOU DEMONSTRAČNÍ AKCI NA BIOFARMĚ SASOV

Zveme Vás na pátou demonstrační akci na Biofarmě Sasov na téma „Etologie skotu a prasat – alternativní způsoby chovu.

Akce se koná v rámci projektu 9.F.m., podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR.

 

Popis:

Etologie skotu a prasat – alternativní způsoby chovu

Ekologické zemědělství – teorie i praxe – rostlinná i živočišná výroba

 

Místo konání akce:

Biofarma Sasov – Josef Sklenář, Sasov 32, 586 01 Jihlava – výuková hala, areál a pozemky farmy

Datum konání akce:

úterý 22. 8. 2023, od 10.00 do 15.00

 

Program:

10.00 – 12.00 Prezentace

             Etologie skotu a prasat – alternativní způsoby chovu

Přednášející:

Moravcsíková Ágnes, Ing., Dostálová Anne, Ing. VÚŽV v.v.i. Praha

Josef Sklenář Biofarma Sasov

12.00 – 15.00

Exkurze farmy, obhlídka pastvin – chov skotu a prasat s odborným výkladem

 

Přítomen bude Ing. Tomáš Klejzar, akreditovaný poradce pro ekologické zemědělství.

E-learning na internetové adrese:  https://biofarma.cz/cz/vyzkum-clanky-publikace

Přihlášky na akci posílejte: tomas.klejzar@volny.cz nebo na tel.: 739 235 944

Tato akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy

Pozvánka