Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.9.2021

Pozvánka na Den otevřených dveří na Biofarmě Sasov

Den otevřených dveří na Biofarmě Sasov

čtvrtek 9.9.2021 od 10.00 do 15.00 hodin

Akce je zaměřená na zemědělce, přijedou odborníci:

– na rostlinnou výrobu, zejména pícninářství – Doc. Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. / Česká zemědělská univerzita v Praze

– na ŽV, zejména na etologii zvířat – Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Podrobnosti najdete v pozvánce