Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.9.2023

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA BIOFARMĚ SASOV

Zveme Vás na Den otevřených dveří na Biofarmě Sasov na téma Využití leguminóz v EZ – průřez předchozími tématy –výzkumné projekty na Biofarmě Sasov

Ekologické zemědělství – teorie i praxe – rostlinná i živočišná výroba

Místo konání akce:

Biofarma Sasov – Josef Sklenář, Sasov 32, 586 01 Jihlava – výuková hala, areál a pozemky farmy

Datum konání akce:

pátek 22. 9. 2023, od 10.00 do 16.00

Program:

10.00 – 12.00 Prezentace

Využití leguminóz – průřez předchozími tématy – výzk. projekty na Biofarmě Sasov

Přednášející:

Prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Ing. Anne Dostálová (VÚŽV v.v.i. Praha)

Josef Sklenář (Biofarma Sasov)

12.00 – 16.00

Exkurze farmy, obhlídka demonstračních ploch

Přítomen bude Ing. Tomáš Klejzar, akreditovaný poradce pro ekologické zemědělství.

E-learning na internetové adrese:  https://biofarma.cz/cz/vyzkum-clanky-publikace

Přihlášky na akci posílejte: tomas.klejzar@volny.cz nebo na tel.: 739 235 944

Tato akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy

Pozvánka