Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.9.2022

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA BIOFARMĚ SASOV

Zveme Vás na Den otevřených dveří na Biofarmě Sasov na téma: „Osevní postup EZ, dotace EZ, průřez letošními demonstračními akcemi a projekty na Biofarmě Sasov“

Akce se koná v rámci projektu 9.F.m., podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR.

 Popis:

Den otevřených dveří – Osevní postup EZ, dotace EZ, průřez letošními demonstračními akcemi a projekty na Biofarmě Sasov“

Ekologické zemědělství – teorie i praxe – rostlinná i živočišná výroba

Místo konání akce:

Biofarma Sasov – Josef Sklenář, Sasov 32, 586 01 Jihlava – výuková hala, areál a pozemky farmy

Datum konání akce:

Pátek 23. 9. 2022, od 9.00 do 16.00

Program:

9.00 – 10.00 Prezentace – Kateřina Urbánková (svaz PRO-BIO)

„Dotační podpory od roku 2023“

10.00 – 11.00 Prezentace – Prof. Ing. Josef Hakl, Ph.D. (ČZU Praha)

„Osevní postupy –  zakládání a vedení porostu – sklizeň a konzervace píce“

11.00 – 12.00 Prezentace – Ing. Anne Dostálová (VÚŽV Praha)

„Udržitelný přístup v chovu prasat“

12.30 – 13.30 Prezentace – Ing. Adam Brezáni (PRO-BIO obchodní společnost s r.o.), Ing. Petra Hlásná-Čepková, Ph.D. (VÚRV v.v.i.): „Představení pokusu s 12 odrůdami pohanky a hodnocení jednotlivých odrůd. Praktické rady pro profitabilní pěstování pohanky v EZ“

13.30 – 16.00

Exkurze farmy, obhlídka demonstračních ploch s odborným výkladem

Přítomen bude Ing. Tomáš Klejzar, akreditovaný poradce pro ekologické zemědělství.

E-learning na internetové adrese:  https://biofarma.cz/cz/vyzkum-clanky-publikace

Přihlášky na akci posílejte: tomas.klejzar@volny.cz nebo na tel.: 739 235 944

Tato akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství v rámci dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy.

Pozvánka