Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.10.2019

Pozvánka na akci „Výměna zkušeností v oblasti sociálního zemědělství, možnosti v podmínkách ČR a sdílení příkladů dobré praxe“

5. – 6. 11. 2019
Šťastný domov Líšnice a Sdružení Neratov

Workshop bude zaměřen především prakticky, a to jak v rámci přednášek/prezentací/diskuzí, tak i doprovodných exkurzích na sociální podniky/farmy. Cílem akce je především podpořit aplikaci konceptu do praxe, ukázat možnosti využití dotačních prostředků včetně Programu rozvoje venkova, umožnit interakci a výměnu informací mezi subjekty aj. Cílem je také ukázat nové možnosti diverzifikace zemědělského sektoru.

Pozvánka