Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.4.2021

Pozvánka: Konference Zdravá půda jako základ každé apelace

Půda je začátek. Je to to nejpodstatnější, co ovlivňuje naši práci. Proto jsme se rozhodli tématu zdravé půdy věnovat celou konferenci, na kterou vás srdečně zveme.
Doposud jsme se snažili vzdělávat kolegy vinaře, pro ně byly naše konference v předchozích letech určeny. Nyní chceme k účasti pozvat všechny, nejen vinaře/zemědělce bez ohledu, jakým způsobem na svých pozemcích hospodaří, ale také laickou veřejnost. Věříme, že kvalita půdy má vliv na nás všechny a její zdraví je zásadní.
Cílem konference je poskytnout komplexní pohled na stav půdy u nás, na složení půdy a poukázat na důležitost vnímání půdy jako živého organismu.
V online prostředí konference se setkají tito odborníci se svými příspěvky:
Proč je zdraví půdy, rostliny a člověka nedělitelné?
– RNDr. Václav Cílek
Kde se skrývá úrodnost půdy?
– Ing. Jaroslav Záhora
Dokáže reagovat kontrolované ekologické zemědělství na nové výzvy spojené s ochranou půdy?
– Ing. Jiří Urban
Ekologická farma a její vliv na utváření krajiny
– Jiří Prachař
Cena vstupenky je 790,- a zahrnuje také sborník a lahev biodynamického vína.
Vstupenky jsou dostupné na www.mladivinari.cz/konference
Link pro připojení ke konferenci na platformě MS Teams bude zaslán 24 hodin před začátkem konference.
Projekt vznikl za podpory Vinařského fondu ČR.