Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.8.2021

Pozvánka: Den otevřených dveří Ekofarma VH Agroton

Pátek 20.8.

Jak přistupují k rozborům půdy a její úrodnosti v Rakousku? A jak tyto přístupy aplikovat u nás? Vyhodnocení vzorků půdy Matthias Strahlhofer (Bodenökologie), Jaroslav Záhora (Mendelu) a význam mikroorganismů ve vztahu k půdní úrodnosti. Praktické příklady vyhodnocování kvality půdy přímo na farmě. www.bodenoekologie.com

Pozvánka

Sobota 21.8.

Diverzifikace aktivit v ekologickém zemědělství – Základy pěstování jednoletých a víceletých léčivých, aromatických, a kořeninových rostlin. Praktické příklady pěstování, mechanizace, zpracování, odbytu, a ekonomická bilance.

Tomáš Mitáček (Sonnentor).

https://forbes.cz/slunce-v-hrnku-i-v-dusi-jak-v-cesku…

Pozvánka

Následovat bude exkurze na farmu Habánský dvůr Vacenovice.