Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.6.2021

Pozvánka: Den otevřených dveří 18.6.

Jak může precizní zemědělství posunout ekologické zemědělství dále?

Farma VH Agroton hospodaří v náročných environmentálních podmínkách, kde je více než 80 % pozemků erozně ohrožených. Přísným dodržováním standardů DZES 5, pestrým osevním sledem a dělením půdních bloků na menší parcely se farmě úspěšně daří minimalizovat rizika.

Co když farma chce jít dál – snížení utužení půdy, racionalizace přejezdů, zvýšení biodiverzity krajiny bez ekonomických dopadů?

Je možné využít prvků precizního zemědělství k optimalizaci půdních bloků? Jsou pozemky využívány efektivně? Je možné změnit jejich využití? Může precizní zemědělství zvýšit biodiverzitu krajiny? Je optimalizace pozemků náročná a kdo může zemědělci poradit? Je potřebná modernizace mechanizace, resp. je precizní zemědělství drahé?

Více informací v pozvánce nebo na www.vhagroton.cz a www.czechorganics.com.

Přehled demonstračních akcí na ekofarmě