Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.10.2018

Pozvánka: „BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ PO ROCE 2020“

Pozvánka
na podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
„BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ PO ROCE 2020“
Podtitul: „co nás čeká a nemine“
5. – 6. listopadu 2018 na Skalském dvoře
(Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem)

Akce je pořádána jako 25. setkání zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.

5. listopad 2018
9:00 – 10:00 Prezence, možnost ubytování a ranní káva

I. BLOK
10:00 – 10:05 Zahájení a úvodní slovo předsedy ČMSZP, Ing. Františka Wintera
10:05 – 10:35 Program rozvoje venkova – příprava strategického plánu
– Ing. David Kuna, ředitel Odboru environmentálních podpor PRV, MZe
10:35 – 11:10 Nejčastější pochybení z předchozího kola a stav čerpání PRV
– Ing. Kateřina Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a ND, SZIF
11:10 – 11:40 Aktuality k národním podporám
– Ing. Jan Gallas, ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, MZe
11:40 – 12:10 Místní akční skupiny – dotační příležitosti pro zemědělské podnikatele
– Ing. Renata Baslerová, projektová manažerka PRV, MAS Horní Pomoraví
12:10 – 13:30 Oběd

II. BLOK
13:30 – 14:30 Analýza dat se zaměřením na budoucí SZP 2020+ (2021+) v oblastech sucha, organické hmoty a eroze
– zástupce Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
14:30 – 15:00 Organická hmota, voda a půda – izolované či společné řešení? – část I.
– Ing. Miroslav Florián, Ph.D. – zástupce vedoucího služebního úřadu a ředitel Sekce zemědělských vstupů, ÚKZUZ
15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

III. BLOK
15:30 – 16:30 Organická hmota, voda a půda – izolované či společné řešení? – část II.
– Ing. Miroslav Florián, Ph.D. – zástupce vedoucího služebního úřadu a ředitel Sekce zemědělských vstupů, ÚKZUZ
16:30 – 17:30 Zemědělské sucho – nejvýznamnější hrozba budoucnosti
– prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. – profesor na Mendelově univerzitě v Brně a vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, vědecký pracovník ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
17:30 – 19:00 Večeře

IV. BLOK
19:00 – 21:00 Trvale udržitelný rozvoj zemědělství – ochrana vody, půdy a ovzduší, moderovaná diskuze.

Pozvaní zástupci Ministerstva zemědělství jeho organizací a zástupce z řad Ministerstva životního prostředí k diskuzi:
‐ Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství
‐ Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání, MZe
‐ Ing. Martin Šebestyán, MBA, generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu
– Ing. Miroslav Florián, Ph.D., zástupce vedoucího služebního úřadu a ředitel Sekce zemědělských vstupů, ÚKZUZ
‐ Ing. Jan Gallas, ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, MZe
‐ Ing. Kuna David, ředitel Odboru environmentálních podpor PRV, MZe
Pozvaní politici k diskuzi:
‐ Bohumír Dufek – viceprezident Evropské federace odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turismu, Brusel
‐ Ing. Jaroslav Faltýnek, poslanec a předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
‐ Ing. Pavel Kováčik, poslanec a místopředseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
‐ Ing. Jana Krutáková, poslankyně a členka Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pozvaní zástupci neziskových a odborných organizací k diskuzi:
‐ prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. – profesor na Mendelově univerzitě v Brně a vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, vědecký pracovník ÚVGZ AV ČR, v. v. i
‐ Ing. Zdeněk Jandejsek CSc. – prezident Agrární komory ČR
‐ Ing. František Winter, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
Ostatní pozvaní k diskuzi v plénu:
‐ Ing. Milan Boleslav, předseda Svazu marginálních oblastí
‐ Ing. David Brož, prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky
‐ Ing. Václav Jungwirth, předseda Českého svazu chovatelů masného skotu, z.s.
‐ Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
a další významní činitelé z rezortu zemědělství, včetně zástupců nevládních zemědělských organizací a farmářů z praxe
Po diskuzi bude neformální beseda v prostorách restaurace spojená s občerstvením

6. listopad 2018
09:30 – 10:30 Aktuality ve vyjednávání v Bruselu k SZP 2020+
– zástupce Stálého zastoupení ČR při EU
10:30 – 10:50 Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce
– Ing. Petr Kopeček, manažer sektoru zemědělství, ČSOB
10:50 – 11:20 Programy PGRLF – podpory a novinky PGRLF – záměry, změny, předpokládaná administrativa
– Mgr. Ondřej Mareček, místopředseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.
11:20 – 11:30 Závěr konference
11:30 – 12:00 Oběd a odjezd účastníků konference

*změna programu vyhrazena*

Pozvánka