Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.2.2019

Pozvání na únorové akce k mezinárodnímu dni komunitou podporovaného zemědělství

Asociace místních potravinových iniciativ pořádá při příležitosti mezinárodního dne komunitou podporovaného zemědělství KPZ řadu setkání, přednášek i praktických seminářů, na které vás zve. Cílem akcí je propagovat zemědělství a potravinové systémy, které jsou založené  na principech agroekologie, přímého partnerství mezi spotřebitelem a zemědělcem, férovosti, ekonomické i ekologické udržitelnosti a soběstačnosti. Vítáni jsou zemědělci i spotřebitelé, zapojení do KPZ, ale zejména všichni, kteří se chtějí o tématu KPZ a agroekologie dozvědět víc.

Jak lze hospodařit v souladu s principy agroekologie? Je možné při tom uživit svou rodinu i své sousedy? Má smysl v dnešní přetechnizované době využívat v zemědělství koně? O tom a o svých vlastních zkušenostech nabytých za 40 let hospodaření bude mluvit Ken Laing z Orchard Hill Farm v Kanadě. Více o farmě na www.orchardhillfarm.ca.

Jak vypěstovat jídlo pro 200 rodin a vytvořit komunitu? Jak kvete komunitou podporované zemědělství v Kanadě? Co může zemědělci přinést síťování s dalšími podobně smýšlejícími lidmi? Marta bude mluvit, o tom, co se jí osvědčilo a funguje. Bude to o reálné praxi. Více o farmě na www.orchardhillfarm.ca.

Za posledních 10 let vzniklo u nás  několik desítek iniciativ  komunitou podporovaného zemědělství, do kterých je zapojeno odhadem na dvě desítky ekologicky hospodařících zemědělců a 2000 odběratelů. Zatím KPZky vznikaly více méně živelně s podporou Asociace místních potravinových iniciativ.  AMPI živila léta tahle klíčící „semínka“  vlastní energií, inspirací ze zahraničí, nabídkou seminářů i poradenstvím. Cítíme, že nyní je čas, aby se jednotlivé „rostlinky KPZ “ propojily a vytvořily pestrobarevnou louku. Aby vznikl různorodý porost, který odolá nejen suchu a dalším výkyvům počasí, ale vydrží třeba i nápor úřednického šimla. Ale na to už AMPI sama nestačí. Zemědělci, lidé z KPZek, vytvoříte společně s námi fungující síť, abychom mohli šířit myšlenku agroekologie dál?

Jste koordinátor či zemědělec iniciativy komunitou podporovaného zemědělství KPZka? Nebo se jím chcete stát? Přijďte na praktický seminář, kde se naučíte, jak svou iniciativu lépe spravovat.

KPZ je jídlo bez kompromisů. Více se o principech KPZ dozvíte na webu kpzinfo.cz

Zveme Vás na setkání v rámci akce Slavíme KPZko!