Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.8.2019

Poznejte další ekofarmy a bio výrobce našeho regionu

Tisková zpráva (28. srpna 2019 ve Starém Hrozenkově)

Od konce prázdnin až do konce letošního roku se ve Zlínském kraji připravuje několik dalších akcí pro veřejnost, které mají přiblížit zájemcům ekologické hospodaření a ekologickou produkci potravin. Proč je důležité propagovat ekologické zemědělství? Je šetrné k přírodě, krajině, zvířatům i lidskému zdraví. Ekologičtí zemědělci se snaží hospodařit v souladu s přírodou tak, aby nezatěžovali zbytečně vodu, půdu ani lidské tělo umělými nepřirozenými látkami, které do nich nepatří. I v důsledku opakujícího se sucha a úbytku vody v krajině šetrné hospodaření nabývá stále více na významu. Volbou ekologických potravin každý spotřebitel může podpořit ochranu životního prostředí i zdraví.

V kraji proběhne několik dnů otevřených dveří a rovněž 6. ročník Minifestivalu ekozemědělství. Akce pořádá Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic ze Starého Hrozenkova ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé Karpaty, ekofarmami či výrobci biopotravin a dalšími spolupořadateli. Letošní propagační akce zaměřené na ekologické zemědělství podpořila v našem kraji i kontrolní organizace pro ekologické zemědělství KEZ, o.p.s. Chrudim a Minifestival ekozemědělství je spolufinancován také Zlínským krajem.

O posledním prázdninovém víkendu 31. srpna 2019 uvítají návštěvníky Ekosady Komňa na Bojkovsku. Koná se zde od 13,00 do 18,00 hodin den otevřených dveří s programem. Rodinná firma vznikla v roce 2005 a věnuje se hlavně pěstování a zpracování ovoce, zejména švestek. Zájemci mohou absolvovat komentovanou prohlídku ekosadů, ochutnat produkty ekofarmy, poslechnout si místní skupinu MAMAMU, ale čeká je i další program pro děti i dospělé. Vstup je volný.

V sobotu 14. září 2019 proběhne také den otevřených dveří na Češkově mlýně v Jarcové u Bystřičky. Mlýn provozuje už několik let PRO-BIO obchodní společnost ze Starého Města p. Sněžníkem, která zde mele bio mouku a provozuje prodejnu biopotravin. Celé odpoledne budou probíhat komentované prohlídky mlýna a ochutnávky, k poslechu zahraje cimbálová muzika. Můžete si nakoupit biopotraviny nebo s dětmi vyzkoušet hravý vzdělávací program „Odkud se bere jídlo“, který zajišťuje každoročně na akci Líska , z.s. Vsetín. Vstup je také volný.

6.ročník Minifestivalu ekozemědělství proběhne opět ve Zlíně v Alternativě v sobotu 30. listopadu 2019 od 13,00 do 19,00 hodin. Návštěvníky čeká pestrý odpolední program složený z  prezentací ekofarem i výrobců biopotravin, promítání zajímavých dokumentů souvisejících s tématem ekologického zemědělství a ochutnávek. Minifestival je určen široké veřejnosti, vložné je dobrovolné. Dokumentární filmy pro akci zajišťuje každoročně Harvest Films, z.s. Tato nezisková organizace z Turska je pořadatelem festivalu LSFF (Life Sciences Film Festival), který probíhá v Praze.  Vybrané filmy z pražského festivalu jsou pravidelně promítány i ve Zlíně v rámci Ozvěn LSFF.

Na všech akcích můžete poznat zajímavé a inspirativní osobnosti, které jsou řadu let činné v ekologickém zemědělství – sedláky, zpracovatele, poradce, výzkumníky nebo i propagátory. Rádi s vámi stráví odpoledne a podělí se o své zkušenosti, informace a poznatky. Budete moci poznat obyvatele nebo pracovníky jednotlivých hospodářství, také ochutnat, případně i zakoupit kvalitní ekologické potraviny. Můžete získat rovněž propagační nebo vzdělávací materiály k ekologickému zemědělství, navázat nové kontakty.

Těšíme se na viděnou!

Za pořadatele:

Renata Vaculíková, Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Starý Hrozenkov 314, 68774, iskopanice@razdva.cz; tel.: 572 696 323. www.iskopanice.cz