Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.10.2021

Požadavky na označování potravin exportovaných do Číny platné od 1. 1. 2022

Nad rámec vyhlášky Generálního ředitelství cel ČLR (GACC) č. 248 o povinné registraci zahraničních producentů potravin vyvážených do Číny vyhláška GACC č. 249 „Measures of the People’s Republic of China for the Administration of Import and Export Food Safety“ (texty v příloze) upravuje s platností od 1. ledna 2022 požadavky na zajištění bezpečnosti importovaných a exportovaných potravin.

Nový předpis (dřívější informace zde) též sjednocuje podmínky pro různé skupiny produktů (např. mléčné výrobky, maso, med, či produkty akvakultury a rybolovu)a upravuje schvalovací postupy nezbytné pro zajištění povolení vývozu a dovozu daného zboží do Číny nebo z Číny.

Vyhláška č. 249 v článku 30 stanovuje požadavky na vnitřní a vnější balení a označování zboží, jež musí být v čínštině a angličtině, případně čínštině a v jazyce exportující země. Specifické požadavky stanovuje u čerstvého či mrazeného masa a produktů akvakultury a u potravin pro speciální výživu a funkční potraviny, u nichž musí být značení na konečném maloobchodním balení v čínštině natištěno přímo na balení, nalepení etiket není povoleno.

Z českých producentů se nové podmínky označování aktuálně týkají zejména producentů potravin pro speciální výživu a funkčních potravin.

Pravidla pro označování ostatních druhů  potravin (včetně nízko-rizikových) vyhláška č. 249 nemění, zboží však  dále může podléhat dalším specifickým požadavkům na značení dle příslušné legislativy.

Označování výrobků se týká též vyhláška č. 248 „Provisions of the People’s Republic of China on the Registration of Overseas Manufacturers of Imported Food“, která v článku 15 nařizuje na vnějším i vnitřním balení uvést registrační číslo příslušného dozorového orgánu exportující země nebo číslo přidělené čínskými úřady.

Doporučujeme ověřit interpretaci obou vyhlášek GACC s Vašimi obchodními partnery, odběrateli či distributory v Číně.  

Přílohy