Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.3.2023

Povolení nové výsadby révy v roce 2023

Tisková zpráva – Pro novou výsadbu révy vinné bylo v roce 2023 vyčleněno 178,7 hektarů. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) na základě žádostí od pěstitelů povolil osázet 31,5 hektarů ploch vinic. Jedná se o nejnižší plochu osázení za posledních osm let.

ÚKZÚZ schválil 62 žádostí pěstitelů o novou výsadbu, splňujících podmínky podání. Celková plocha nové výsadby v ČR v roce 2023 zaujímá 31,5 hektarů.  Osazovat se budou moci plochy jak ve viničních tratích, tak i mimo ně.

Z povolené plochy připadá 80 % povolení výsadby pro vinařskou oblast Morava, přičemž 25,3 % z celkové plochy bylo uděleno povolení pro vinařskou podoblast slováckou, 23,6 % pro velkopavlovickou, 6 % pro znojemskou a 24,5 % pro mikulovskou podoblast, 1 % plochy pak bylo mimo viniční tratě.

Oproti minulým letům došlo k navýšení zájmu o novou výsadbu v oblasti Čechy, a to na 20 %. Z této celkové plochy bylo uděleno 6 % pro mělnickou podoblast a litoměřickou 3,2 %. Mimo viniční tratě pak 10,6 %. Nově se bude vysazovat réva vinná i v Krkonoších.

Z přidělené kvóty pro letošní rok zůstalo nevyčerpáno 147,2 hektarů.

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642