Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.1.2023

Povinnosti: evidence hnojení; bilance N a bilance OH

Evidence hnojení – povinnost zaslat do 31.1.2023

Nejpozději do konce ledna 2023 ucelenou evidenci za kalendářní rok 2022 odešlou ústavu (ÚKZÚZ). Evidence se nahrává přes Portál farmáře. V zásadě jsou tři možnosti vedení a odeslání elektronické formy evidence:

  • Systém EPH (evidence hnojiv a přípravků na ochranu rostlin na Portálu farmáře) – vyplněná evidence se nahraje přímo z EPH, pokud je tam zpracována (způsob předání dat je vysvětlen v příručce EPH, od třetí stránky).
  • Soubor MS Excel – pouze soubor, který na žádost zemědělců připravilo MZe a je k dispozici na Portálu farmáře (ke stažení zde). Tento soubor je naformátovaný pro nahrání, jiný použít nelze. Pro jeho nahrání do systému se uživatel přihlásí pod svým heslem do Portálu farmáře (LPIS). V rubrice „Aplikace pro přihlášené“ je úplně dole „Jednotné úložiště dat evidence hnojiv a výnosů – Import evidence hnojení z MS excel“, kam vyplněný excel nahraje.
  • Komerční systémy – využívané komerční evidenční systémy jsou naprogramovány pro nahrávání evidence do Portálu farmáře, uživatel se řídí jejich návody a pokyny
Bilance N – neposílá se, ale kontroluje se na místě ÚKZÚZ či SZIF (spočítaná do konce roku)
povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně. Tzn. bilance dusíku se počítá za celý zemědělský závod, i když hospodaří ve zranitelných oblastech jen částečně.
 
Více na: 
https://www.vurv.cz/2022/07/29/bilance-n-za-hospodarsky-rok-2021-2022/
Bilance OH – neposílá se! 
nové SZP, aktuálně výpočet jen pro Vás 
 

Základní evidence po DPB/parcelách slouží nejen jako podklad pro výpočet bilance dusíku (N) a bilance organické hmoty (OH), po sumarizaci spotřeby hnojiv a sklizní za celý závod, ale i k následné kontrole správnosti výpočtu.

POZOR – obě bilance se vztahují k hospodářskému roku hnojení (1. 7.  – 30. 6.), za který jsou do nich napočteny celkové vstupy hnojiv (stejně jako do výkazu ČSÚ Zem 6-01) a upravených kalů. Ale u slámy, řepného chrástu, zelené hmoty meziplodin apod. je mezi bilancemi N a OH zásadní rozdíl. Např. sláma ze sklizně obilnin v létě 2022 se uvede podle toho, zda byla sklizena, a to:

  • buď do bilance N 2021/2022 – jako sklizený výnos vedlejšího produktu (= odvoz živin z pole)
  • nebo do bilance OH 2022/2023 – jako statkové hnojivo rostlinného původu (= dodání organické hmoty do půdy)
Taky je nějaké info zde: 

https://www.vurv.cz/poradenstvi/software/
Video:

Tady na konci je “příklad”:
Zdroj: ČMSZP