Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.9.2021

Posun termínů zavedení zpřísněných hraničních kontrol v agrárním dovozu z EU do Velké Británie

Vláda Spojeného království stanovila dne 14. září 2021 nový harmonogram zavedení zpřísněných kontrol dovozu zboží z EU do UK.

U těchto opatření dojde k časovému posunu jejich vymáhání, což má umožnit obchodníkům (a UK státní správě a infrastruktuře) lépe se připravit na jejich realizaci:

  • Začátek povinnosti zasílání předběžného oznámení o zásilce zboží živočišného a rostlinného původu se odsouvá z 1. října 2021 na 1. leden 2022.
  • Nové požadavky na vývozní zdravotní osvědčení (Export Health Certificate) budou aplikovány od 1. července 2022 (původně1. října 2021).
  • Fytosanitární osvědčení a fyzické kontroly zboží živočišného a rostlinného původu na stanovištích hraniční kontroly budou realizovány od 1. července 2022 (původně 1. ledna 2022).
  • Prohlášení o bezpečnosti (Safety and Security Declaration) bude vyžadováno od 1. července 2022 (původně 1. ledna 2022).

Související odkazy