Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.7.2023

Portál AMS – upřesňující informace a harmonogram

Vážení žadatelé,

v minulém týdnu jsme Vás informovali o tom, že se na Portálu AMS objevily první výsledky monitoringu – vyhodnocení zemědělského obhospodařování, zachování zemědělské kultury a vyhodnocení prvních sečí/pastvy. Nyní pro Vás máme další konkrétní informace.

Harmonogram

 •  V průběhu tohoto týdne (od 24. července 2023) budou nahrány výsledky k podmínce první seče, vyhodnocené ke 12. červenci 2023. U těch pozemků, u kterých nebylo splnění podmínky první seče systémem ještě rozpoznáno, se na scoreboardu zobrazí světle červená barva. Současně s tím se na Portálu AMS objeví opatření Malý zemědělec a Ekoplatba.
 •  Společně s těmito výsledky proběhne oprava nesprávného načtení červených semaforů a chybně načtených duplicit zveřejněných 19. července 2023. V případě, že se po načtení nových výsledků na scoreboardu žadateli objeví červený semafor, může žadatel reagovat podáním dodatečného důkazu. Do té doby však není potřeba na červenou barvu na scoreboardu reagovat (týká se hlavně trav a pícnin na orné půdě).
 •  Po 31. červenci 2023 budou načteny další výsledky týkající se nehomogenit a kultur.
 •  V půlce srpna (od 14. srpna 2023) se na scoreboardu začnou měnit barvy semaforů v návaznosti na rozhodná data k 31. červenci 2023.
  Dodatečné důkazy
 •  Dlaždice (odkaz na podání dodatečných důkazů) se na Portálu farmáře objeví po opravě červených semaforů – v týdnu od 31. července 2023.
 •  Ve stejný čas bude aktivní i tlačítko na podání dodatečných důkazů ze scoreboardu.
  Úkoly ke GTFoto
 •  V případě načtení oranžového semaforu může být žadatel požádán o splnění úkolu pomocí aplikace SZIF GTFoto.
 •  Úkoly v aplikaci SZIF GTFoto by se měly načítat nejdříve od 1. srpna 2023.
 •  Pokud má již uživatel registrovaný mobilní telefon na Portálu GTFoto a má povolené oprávnění Automatické přiřazení úkolů, tak se na daném telefonu objeví upozornění (notifikace) o přiřazení nového úkolu.

Důležité informace

 •  Bližší informace o systému AMS a Portálu AMS či GTFoto naleznete na našich webových stránkách www.szif.cz v záložce Systém AMS.
 •  Rovněž máte možnost zhlédnout webinář „Systém AMS a jeho využití v praxi“. Video a prezentaci z webináře najdete pod tímto odkazem.

Důležité odkazy