Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.10.2023

Portál AMS – nové výsledky vyhodnocení plnění podmínky První seč/pastva

Vážení žadatelé,
do systému AMS byly nahrány nové výsledky vyhodnocení satelitních snímků. Na jejich základě mohlo dojít k zjištění nesrovnalostí plnění podmínky První seč/pastva. V takovémto případě byla provedena změna barvy semaforu na červenou.

Stav všech Vašich zákresů si můžete prohlédnout v Portálu AMS na Scoreboardu (elektronická nástěnka).

V případě, že na semaforu vidíte červenou barvu, máte následující možnosti, jak dále postupovat. Pokud jste si vědomi, že termín plnění podmínky nebyl dodržen, můžete podat změnu žádosti, případně využít ohlášení vyšší moci, pakliže se na Váš případ vztahuje. Jestli jste však přesvědčeni, že požadovaný termín dodržen byl, máte možnost podat dodatečné důkazy pomocí připraveného formuláře. V dodatečném důkazu uveďte číslo DPB a termín seče/pastvy, nejlépe konkrétní týden. S touto dodatečnou informací budou satelitní data podrobena detailnímu zkoumání a následně může dojít k přehodnocení výsledku monitoringu.

Zdroj: SZIF