Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.8.2023

Portál AMS a GTFoto – aktuality k 30. 8. 2023

Vážení žadatelé,

dovolte nám, abychom Vás informovali o aktualitách souvisejících se systémem AMS.
Od 29. 8. 2023 je umožněno odesílat samostatné fotografie na SZIF. Pro odeslání samostatné fotografie na SZIF je nutné přiřadit identifikaci pomocí č. DPB. Toto lze provést v mobilní aplikaci nebo na Portálu GTFoto, v záložce Samostatné fotografie.

– Začínají se vyhodnocovat podané dodatečné důkazy – po vypořádání přijde žadateli dokument do datové schránky nebo na Portál farmáře.

– V následujících dnech můžou žadatelé očekávat další požadavky na splnění úkolu v aplikaci GTFoto.
– Probíhá přepočet semaforů u podmínek „zachování zemědělské kultury“, „zemědělské obhospodařování“ a „potvrzení deklarované plodiny“.

Zdroj: SZIF