Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.6.2024

Portál a aplikace GTFoto – aktuality k 6. 6. 2024

Vážení žadatelé,
chtěli bychom Vás informovat o tom, že na Portálu GTFoto a v aplikaci SZIF GTFoto naleznete nové funkcionality. V Obchodu Play i App Store je k dispozici nová verze aplikace SZIF GTFoto. Pokud se Vám aplikace neaktualizovala automaticky, doporučujeme učinit tak manuálně, jinak nemusí fungovat správně. Číslo nainstalované verze můžete ověřit v menu aplikace v sekci O aplikaci. Pro Android je nyní dostupná verze 20240601 (84) a pro iOS číslo 20240601 (152). Nejnovější verze přináší následující opravy a úpravy:
1. Možnost vypnutí/zapnutí poznámky – nyní může uživatel v Nastavení aplikace vypnout nebo zapnout možnost automatického vyskakování okna pro zadání poznámka po pořízení fotografie.
2. Nápověda – napříč Portálem GTFoto se nachází nová ikona „?“, která umožňuje zobrazit obrazovky s nápovědou k daným funkcionalitám. Obsah celé nápovědy vyvoláte v záhlaví stránky v
položce Nápověda.

Společnost Google dlouhodobě avizuje ukončení podpory pro systém Android 6 a 7. Z důvodu, že ukončení podpory může představovat bezpečností riziko, se SZIF rozhodl s platností k 15. 6. 2024 ukončit podporu aplikace SZIF GTFoto pro výše zmíněné verze Android.

Všechny nově přidané funkcionality jsou popsány v aktualizované verzi uživatelské příručky. Rovněž došlo k aktualizaci stručných manuálů, které jsou určeny pro prvotní seznámení. Podrobnosti vždy hledejte v Uživatelské příručce.

V případě jakýchkoliv problémů nás neváhejte kontaktovat na Infolince SZIF, kde pod volbou č. 3 naleznete helpdesk určený pro mobilní aplikaci a Portál GTFoto. Pro ostatní dotazy k systému AMS využijte volbu č. 1.

Zdroj: SZIF