Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.2.2024

Portál a aplikace GTFoto – aktuality k 12. 2. 2024

Vážení žadatelé,
chtěli bychom vás informovat o tom, že na Portálu GTFoto a v aplikaci SZIF GTFoto naleznete nové funkcionality. V Obchodu Play i App Store je k dispozici nová verze aplikace SZIF GTFoto. Pokud se vám aplikace neaktualizovala automaticky, doporučujeme učinit tak manuálně, jinak nemusí fungovat správně. Číslo nainstalované verze můžete ověřit v menu aplikace v sekci O aplikaci. Pro Android je nyní dostupná verze 20240201 (69) a pro iOS číslo 20240101 (139). Nejnovější verze přináší následující opravy a úpravy:

• Informační banner – v případě potřeby informovat uživatele o důležitých upozorněních a výstrahách je nově na Portálu GTFoto i v aplikaci zaveden banner. Zobrazuje se jen v případě, kdy je aktivní (zadán ze strany SZIF), a to na přehledu úkolů na Portálu GTFoto a na úvodní straně obrazovky aplikace.
• Úkol JI – nyní může uživatel na Portále GTFoto vytvořit úkol a ten přiřadit například svému pracovníkovi. Úkol je vytvářen a spravován na straně uživatele. Neodesílá se na SZIF a je určen  výhradně pro jeho potřebu, například pokud potřebuje zdokumentovat stav konkrétní části DPB. Fotografie z takových úkolů však lze převést na samostatné fotografie a ty následně na SZIF odeslat jak pro potřeby agendy LPIS, tak AMS.
• Offline mapy – v aktuální verzi aplikace má uživatel možnost předem si stáhnout mapové podklady, takže v terénu již nemusí využívat pro zobrazení mapy připojení k internetu. Offline mapy lze stahovat pro celý okres. Stažená data obsahují zákresy DPB daného uživatele.
• Nápověda – napříč celou aplikací se nachází nová ikona „?“ , která umožňuje zobrazit obrazovky s nápovědou k daným funkcionalitám. Obsah celé nápovědy vyvoláte v hlavním menu (ikona tří teček/čárek) v položce Nápověda.
• Odmítnutí úkolu – uživatel má nově možnost v detailu úkolu na Portálu GTFoto nebo v aplikaci (má-li oprávnění) úkol přidělený ze strany SZIF odmítnout. Odmítnutý úkol zmizí z Portálu GTFoto i z aplikace. Za odmítnutí úkolů ze strany žadatele nenásleduje žádný postih nebo sankce. Slouží pouze k informování pracovníka SZIF, že žadatel úkol nemůže/nechce splnit.

Všechny nově přidané funkcionality jsou popsány v aktualizované verzi uživatelské příručky. Rovněž došlo k aktualizaci stručných manuálů, které jsou určeny pro prvotní seznámení. Podrobnosti vždy hledejte v Uživatelské příručce.

V případě jakýchkoliv problémů nás neváhejte kontaktovat na Infolince SZIF, kde pod volbou č. 3 naleznete helpdesk určený pro mobilní aplikaci a Portál GTFoto. Pro ostatní dotazy k systému AMS využijte volbu č. 1.

Zdroj: SZIF