Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.6.2020

Polní den na ekofarmě VH Agroton s.r.o. 25.6.

Ekologická demonstrační farma VH Agroton s.r.o. také letos připravuje řadu demonstračních akcí a polních dnů. Sezóna bude zahájena polním dnem ve čtvrtek 25. 6. Nové způsoby zakládání porostů pozdních jařin v erozně ohrožených podmínkách, na kterém představí alternativní způsoby zakládání porostů pozdních jařin technologií přímého setí nejen pro ekologické zemědělce.

V odpoledním bloku budou prezentovány praktické ukázky 5 různých variant zpracováni půdy pro přímé setí. Krátké video ze zakládání porostů pohanky ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=rToolG5T1fE&feature=youtu.be (video bude představeno i v rámci polního dne)

Více informací v pozvánce