Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.8.2022

Podrobnosti ke zveřejněnému Prováděcímu rozhodnutí Evropské komise

Ve veřejném prostoru se objevují informace, které se týkají auditního šetření Evropské komise v oblasti zemědělských dotací. V medializovaném Prováděcím rozhodnutí EK je řešeno hned několik témat a ne zřídka dochází k zaměňování či zkreslování faktů. Informace o závěrech šetření jsou často zkratkovité a věnují se pouze jednomu z úhlů pohledu. Na celou problematiku je však nutné se dívat komplexně, minimálně ze tří základních úhlů pohledu.

Celé znění ZDE

Časová osa auditního šetření

Důležité skutečnosti

Dopady auditu a řízení Tribunálu EU

Žádosti o dotčené dotace

Informace o průběhu auditu EK