Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.10.2023

Podpora zemědělství prostřednictvím společnosti PGRLF, a.s., v roce 2022 dosáhla 2,6 mld. Kč

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., v roce 2022 nabídla českým zemědělcům ve 12 podpůrných programech několik možností podpor, a to formou subvence části úroků z komerčních úvěrů, podpory pojištění nebo úvěrů zprostředkovaných přímo společností PGRLF. 

V minulém roce zaznamenal fond nárůst počtu přijatých žádostí, kterých společnost obdržela přes 15 800. Již klasicky nejvyhledávanějšími programy PGRLF, a.s., byly v roce 2022 tituly Finanční podpora pojištění a Zemědělec. Především do prvně jmenovaného programu fond obdržel celkem 8 297 žádostí, což je mírný nárůst oproti roku 2021. Rovněž se podařilo společnosti PGRLF, a.s., navzdory ekonomickým vlivům navýšit oproti roku 2021 sazby podpor u programů Zemědělec, Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel, díky čemuž byly přislíbené podpory pro zemědělce mnohem vyšší.

V rámci programu Zemědělec se díky podpoře PGRLF podařilo zafinancovat 918 traktorů, 210 kombajnů, a dále více než 1 700 ostatních zemědělských strojů. Přičemž stanovená sazba podpory činila 3,5 % a u tzv. mladých zemědělců dokonce byla o 1 % vyšší.

PGRLF  poskytuje dlouhodobé podpory našim zemědělcům, ale umí také velmi efektivně reagovat na aktuální situaci na trhu. Na účty českých zemědělců byla jen v roce 2022 odeslána částka převyšující 2 miliardy korun,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Zcela mimořádně byly v rámci dočasného krizového rámce EK v srpnu a září roku 2022 otevřeny dva nové programy: Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru, které byly určeny na snížení jistiny u provozních úvěrů malých a středních podniků k eliminaci negativních dopadů na hospodaření těchto podniků v souvislosti s vyvolanou agresí Ruska vůči Ukrajině. O oba dva tituly byl z řad zemědělských prvovýrobců a výrobců potravin velký zájem a výše podpořených úvěrů činila přes 1 mld. Kč, resp. přes 356 mil. Kč.

Neopomenutelnou pomocí pro české zemědělství je i program Podpora nákupu půdy, díky kterému se podařilo u schválených žádostí podpořit nákup půdy o celkové výměře téměř 340 ha. Od roku 2023 je navíc tento titul již otevřen kontinuálně v průběhu celého roku.

Aktivity společnosti PGRLF navíc byly rozšířeny v roce 2023 o další program, kdy fond vyhlásil zcela nový program Potravinář, který je otevřen rovněž kontinuálně. Jeho cílem je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin anebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh, a to formou podpory v režimu de minimis. Tento program je spuštěn od 26. září 2023.