Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.1.2023

PODPORA VČELAŘSTVÍ SPOLUFINANCOVANÁ EU OD ROKU 2023

Podporu včelařství spolufinancovanou z rozpočtu EU bude možné čerpat od roku 2023 podle podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 a nařízením vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství.

Zmíněné nařízení vlády zatím nebylo zveřejněno. Jeho nabytí účinnosti se očekává počátkem dubna 2023.

Informace potřebné k podání žádosti o podporu na opatření v odvětví včelařství budou k dispozici na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje > Společná organizace trhů >Včelařství (Zde).

Ing. Michal Barbuš, v.r.
vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace