Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.10.2023

Podpora včelařství spolufinancovaná EU 2024

Dne 16. 10. 2023 zahajuje SZIF prostřednictvím Portálu farmáře příjem žádostí na opatření „Investice do hmotného majetku“ a na opatření „Racionalizace kočování včelstev“ v rámci odvětvové intervence „Podpory produktů včelařství“ pro rozhodné období 2024 (vymezené od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2024).

V souladu s § 3, § 7 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství, je podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře jednou z možností, jak mohou chovatelé včel získat dotaci na výše uvedená opatření.

Více informací naleznete na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje > Strategický plán 2023 – 2027 > Sektorové intervence > Podpory produktů včelařství > Ke stažení > Rozhodné období 1. 8. 2023 až 31. 7. 2024 > Chovatel včel (podání přes Portál farmáře) (ZDE).

Ing. Michal Barbuš, v.r.
vedoucí Oddělení podpor včelařství, propagace a sledování trhů