Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.2.2023

Podpora Ekologického zemědělství přesahuje částku 1,5 miliardy korun

Praha 6. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). O dotaci na Ekologické zemědělství si zažádalo 1 259 zemědělců, na Navazující ekologické zemědělství jich bylo 3 931. Fond jim v rámci obou opatření vyplatí 1,54 miliardy korun.

„Opatření patří pod neprojektová opatření PRV a podporují hospodaření šetrné k životnímu prostředí. Mimo jiné pomáhají s bojem proti degradaci půdy. Dále přispívají k zachování a obnově druhové různorodosti na zemědělské půdě. V neposlední řadě se snaží přispět k ekologické stabilitě a estetické hodnotě krajiny,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor.

Dotaci Fond vyplácí na trvalé travní porosty, na nichž žadatelé dodržují minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat. Dále na ornou půdu, na které zemědělci pěstují zeleninu a speciální byliny, trávu na semeno, případně ostatní plodiny, jahodník nebo je tato půda vedená jako úhor. V případě trvalých kultur dotace podporuje ovocné sady, vinice, chmelnice a další kultury s ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad.

Žadatel o platbu v rámci obou opatření musí dodržovat celoročně podmínky dopadů na životní prostředí (cross compliance), požadavky na použití hnojiv či přípravků na ochranu rostlin a další specifické podmínky.

O dotaci mohou požádat jen zemědělci, kteří souběžně nehospodaří v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě (v případě kultur způsobilých pro dotaci na ekologické zemědělství). Přehled sazeb pro jednotlivé kultury je uveden v Příručce pro žadatele 2022 umístěné na webových stránkách https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost část Ke stažení.

O uvedené podpory mohou zemědělci žádat každoročně v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti.

Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550