Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.6.2022

Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného

Kód programu: ŽPZ/05/2022

Rada kraje na své schůzi dne 30. 5. 2022 usnesením č. 45/3215 schválila následující podmínky dotačního programu „Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ pro rok 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní E-PODÁNÍ.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 7. 2022 (00:00 hod) do 18. 7. 2022 (24:00 hod).

Dotace jsou poskytovány do naplnění přípustnými požadavky o poskytnutí dotace objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro tento program. Odbor životního prostředí a zemědělství v případě, že celková výše přípustných požadavků žadatelů o poskytnutí dotací podle tohoto programu přesáhne o 10 % objem peněžních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje, zastaví příjem žádostí. Oznámení o případném zastavení příjmu žádostí podle tohoto programu bude zveřejněno.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Přílohy

Zdroj: ČMSZP