Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.7.2020

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE PRO VČELAŘSKÝ ROK 2020/2021

V Praze dne 27. července 2020

Dne 1. srpna 2020 začíná nový včelařský rok 2020/2021. Je to zároveň termín pro podání žádostí
o včelařské dotace. Žadatelem může být v souladu s nařízením vlády č. 148/2019 Sb. včelařský
spolek působící v oblasti chovu včel nejméně od roku 2017 a sdružující nejméně 500 chovatelů.
Informace potřebné k podání žádosti včetně formulářů žádostí o dotaci naleznete www.szif.cz.
> SZIF poskytuje > společné organizace trhu > včelařství > včelařské eurodotace – podle
NV č. 148/2019 Sb. > Ke stažení