Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.4.2023

Podávání jednotné žádosti zahájeno

Letošní podání je možné výhradně přes Portál farmáře

Praha 17. dubna 2023 – Dnes zahájil Státní zemědělský intervenční fond (Fond) příjem jednotné žádosti 2023. Prostřednictvím jednotné žádosti je možné požádat jak o přímé platby, tak o neprojektová opatření Rozvoje venkova. Jednotnou žádost je nutné podat v řádném termínu prostřednictvím Portálu farmáře, a to až do 15. května 2023. Žadatelé musí prokázat, že jsou aktivními zemědělci, a musí doložit propojenost podniků prostřednictvím samostatného formuláře pro potřeby tzv. transparentnosti.

„Alokovaná částka na opatření v rámci jednotné žádosti dosahuje téměř 30 miliard Kč. 20 miliard korun je určeno na přímé platby, zbývající třetina na neprojektová opatření. Očekáváme, že jednotnou žádost podá opět více než 30 000 žadatelů,“ uvedl Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb a environmentálních podpor, SOT a LPIS. Jednotná žádost představuje první možnost požádat o dotační prostředky v rámci nové společné zemědělské politiky 2023–2027 a přináší celou řadu nově formulovaných opatření a jejich podmínek. „Především se jedná o základní podporu příjmu pro udržitelnost označovanou jakou BISS s přímou vazbou na doplňkovou redistributivní podporu příjmu označovanou jako DRP či CRISS. To v praxi znamená, že bude poskytnutá zvláštní platba na prvních 150 hektarů formou příplatku k dotaci na BISS,“ upřesnil Vítězslav Vopava.

Jednotná žádost zahrnuje přímé platby, tedy základní a doplňkovou podporu příjmu pro udržitelnost, platbu pro malé zemědělce, která představuje dotaci na maximálně 4 hektary, žadatel však musí užívat maximálně 10 hektarů. Nesmí také žádat na jiná opatření v rámci přímých plateb, ale může žádat na další opatření v rámci neprojektových opatření Rozvoje venkova.

Celé znění ZDE