Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.2.2019

Počet ekofarem se v Česku ztrojnásobil, obchod s biopotravinami také roste

Ke konci roku 2017 hospodařilo v České republice 4 399 farem v režimu ekologického zemědělství, což tvoří cca 9 % ze zemědělských podniků v ČR. Ekofarmy hospodařily na celkové výměře 520 032 ha, což je 12,37% z podílu na celkové výměře zemědělské půdy v Česku. Vyplývá to z nově vydané ročenky ekologického zemědělství.

Počet farem v EZ se ztrojnásobil

Za posledních deset let potom vzrostla výměra půdy obhospodařované v ekologickém zemědělství 1,7 krát z původních 312 tis. ha v roce 2007 a počet farem se ztrojnásobil (z 1 318 v roce 2007). Ve srovnání s rokem 2016 celková výměra plochy v EZ vzrostla o 13 963 ha, tj. o 2,8 % a jedná se nejvyšší nárůst od roku 2011. Během roku 2017 přibylo v EZ přes 5 000 ha orné půdy (nárůst o 7,7 %) a přes 9 000 ha trvalých travních porostů (nárůst o 2,3 %), po třech letech poklesu vzrostla mírně (o 57 ha) také výměra trvalých kultur.

Obrat obchodu s biopotravinami roste

Celkový obrat s biopotravinami u českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2016 přibližně 4,19 mld. Kč. Z toho spotřebitelé v České republice utratili za biopotraviny 2,55 mld. Kč, což před-stavuje 13,5% meziroční nárůst. Vývoz biopotravin vzrostl na cca 1,64 mld. Kč (z toho však 16 % připadá na reexport). Průměrná roční spotřeba na obyvatele vzrostla na 241 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl 0,9 %. Jen pro srovnání průměr EU činil 60 eur a podíl okolo 6 %.

Více o vývoji ekologického zemědělství v ČR se dočtete v Ročence 2017 ekologického zemědělství v ČR vydané Ministerstvem zemědělství.