Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.1.2017

Platby pro mladé zemědělce: SZIF začíná vydávat rozhodnutí

Na řadě jsou mladí zemědělci. Dnešním dnem totiž začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce v rámci Jednotné žádosti 2016. Na dotaci, o kterou si zažádalo přes 4 tisíce zemědělců, je vyčleněno téměř 70 milionů korun.

Podpora je určena mladým zemědělcům, kteří začínají podnikat v zemědělství, ať již jako fyzická nebo  právnická  osoba.  Cílem  je  usnadnit  založení  zemědělského  podniku  a  jeho  rozvoj  v počátečních letech podnikání. Dotace představuje 25% prémii na prvních 90 hektarů k Jednotné platbě na plochu (SAPS). Mladým zemědělcem se rozumí žadatel do 40 let, který s podnikáním začíná nebo ho zahájil během 5 let před podáním první Jednotné žádosti.

O dotaci si zažádalo 4 273 zemědělců, celkem je na podporu určeno 68,8 milionu korun.

Snahou SZIF je, aby zemědělci obdrželi peníze v co nejkratším termínu. Vydávání rozhodnutí o platbě se proto snažíme maximálně urychlit. U dotačních titulů v rámci Jednotné žádosti 2016 se nám daří rozesílat rozhodnutí v mnohem kratší době, než je uvedeno v harmonogramu, a to dokonce i o několik týdnů.

Pro  výplatu této podpory je  nezbytné,  aby  rozhodnutí  nabylo  právní  moci.  Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:

  • prostřednictvím Portálu farmáře
  • přes datovou schránku
  • osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
  • poštou
  • e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Zdroj: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF