Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.4.2019

PGRLF – Sazby podpor pro 1. čtvrtletí 2019

V Praze dne 3. dubna 2019

Představenstvo PGRLF dnes schválilo pro 1. čtvrtletí 2019 základní sazbu podpory ve výši 2,25 % p.a., a to v souladu s platným zněním Pokynů k programům podpory Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel. Výše sazby podpory uvedených programů se vyhlašuje vždy po ukončení každého kalendářního čtvrtletí.
Sazba ve výši 2,25 % p.a. se bude uplatňovat pro žádosti přijaté v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 v rámci programu Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel.

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)