Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.7.2022

PGRLF, a.s., otvírá program Podpora pojištění produkce lesních školek

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otvírá program Podpora pojištění produkce lesních školek. Příjem žádostí bude zahájen od 1. srpna 2022 do 1. listopadu 2022.

Titul zpřístupňuje pojistnou ochranu sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách, a tím žadateli pomáhá k dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Jedná se o neinvestiční přímou podporu k úhradě části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách. Výše podpory může dosahovat až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění pro daný rok.

Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách pro případ:

  • krupobití,
  • požáru,
  • vichřice,
  • povodně nebo záplavy,
  • sesuvu půdy,
  • vyzimování,
  • vymrznutí,
  • jarního mrazu nebo mrazu.

Mimo tento titul společnost PGRLF, a.s., nabízí pro lesníky, lesní hospodáře a majitele lesa řadu dalších programů, které jsou otevřeny v průběhu celého roku. Kompletní seznam titulů je k dispozici na www.pgrlf.cz.

Tisková zpráva ke stažení.