Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.2.2022

Pěstování révy vinné v České republice v roce 2021

Tisková zpráva – Ze statistických údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) za rok 2021 vyplývá pokles zájmu vinohradníků o výsadbu nových vinic. Z bílých odrůd se opět vysadilo nejvíce Pálavy, z modrých nejvíce Merlotu. Plochy PIWI odrůd vhodných pro ekologické pěstováni mají stále vzestupnou tendenci.

V roce 2021 tvořila obhospodařovaná plocha vinic v ČR přibližně 17 865,8 hektarů (ha), přičemž současný produkční potenciál v ČR byl na úrovni 18 504,3 ha.

K 31. 12. 2021 bylo zaregistrováno 13 998 pěstitelů s osázenými vinicemi na celkové ploše 17 865,8 ha. Okamžitě využitelná plocha pro výsadbu 2021 byla přibližně 440 ha.

Pro rok 2021 byla stanovena kvóta pro přidělení povolení pro novou výsadbu vinic ve výši 180,7 ha. Ve stanoveném termínu požádalo o povolení 173 pěstitelů na výměru 139,7 ha. Kvóta však nebyla naplněna ani po prodloužení termínu k příjmu žádostí.

Bylo vysázeno 268,2 ha nových vinic, o 28 ha méně než v minulém roce. Mezi celkově nejčastěji vysazované odrůdy révy vinné patřila stále Pálava (31,9 ha). Z ostatních bílých odrůd pak Rulandské bílé (18,9 ha) a Ryzlink vlašský (18,2 ha), z modrých odrůd Merlot (10,9 ha). Z PIWI odrůd se nejvíce sázel Hibernal 18,3 ha.

Z celkových 17 865 ha obhospodařované plochy vinic tvořily více než dvě třetiny odrůdy moštové bílé, jejichž plocha se zvyšuje, jednu třetinu odrůdy moštové modré a zanedbatelný podíl necelé 0,5 % připadá na stolní, podnožové odrůdy a šlechtitelský materiál.

Průměrné stáří nejvíce pěstovaných odrůd je 22 let. Zvláštní skupinou jsou odrůdy PIWI, vhodné pro pěstitelské systémy s nízkými vstupy, zejména pro systém ekologického zemědělství (BIO). Jejich výměra je na konci roku 783 hektarů. To je oproti loňsku o 43 ha více. Nejpěstovanější odrůdou v této skupině je Hibernal s aktuální plochou 384 ha, následovaný odrůdou Solaris na 149, 9 ha.

Z celkové výměry vinic v ČR bylo v systému ekologického vinohradnictví registrováno k 31. 12. 2021 celkem 1 083 ha.

K největším vinařským obcím v ČR s plochou osázených vinic patřily podobně jako v letech předešlých Velké Bílovice (771 ha), Valtice (595 ha), Mikulov (518 ha), Čejkovice (518 ha), Novosedly (427 ha), Dolní Dunajovice (424)  ha, Velké Pavlovice (363 ha), Vrbovec (332 ha) a Sedlec (295 ha). Ve vinařské oblasti Čechy je největší obcí Mělník (109 ha).

Pro rok 2022 je určena kvóta k povolení nové výsadby 178,4 ha. O povolení mohou vinohradníci žádat ÚKZÚZ do 28. 2. 2022.

Ivana Kršková, tisková mluvčí 

Zdroj: ÚKZÚZ