Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.3.2023

Pěstitelé ovocných druhů získají podporu vyšší než 89 milionů korun

Praha 13. března 2023 – Dnes Státní zemědělský intervenční fond (Fond) zahajuje vydávání rozhodnutí na vyplácení dobrovolných podpor, které jsou vázané na produkci (VCS), a to na ovoce s vysokou i velmi vysokou pracností. Podporu celkově obdrží více než 630 zemědělců v celkové výši 89,04 mil. korun.

V rámci podpor ovoce s velmi vysokou pracností přispívá Fond na produkci jabloní, hrušní, třešní a meruněk. „V případě ovoce s vysokou pracností potom poskytujeme dotace na broskvoně, višně, červený i černý rybíz, maliník či jahodník a švestku slivoň s výjimkou myrobalánu,“ uvádí Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor. A dodává „V rámci dobrovolné podpory ovoce s velmi vysokou pracností podpoříme 311 žadatelů v celkové výši 63,65 milionů korun. Dotační podpora činí v tomto případě 11 063,93 korun na hektar.“

U podpory ovoce s vysokou pracností obdrží ovocnáři 25,39 milionů korun. Celkem se jedná o 323 producentů a sazba dotace na hektar činí 7 658,06 korun. U obou typů ovoce se jedná o podporu sadů, které byly vysázeny v roce 1995 a v následujících letech. „Žadatelé také musí naplnit minimální počet životaschopných jedinců na hektar podle typu ovoce,“ dodává Josef Miškovský.

Dobrovolné podpory vázané na produkci jsou zaměřeny na citlivé sektory nebo komodity, které se potýkají s obtížemi a jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. „I to je důvodem, proč je mezi tyto komodity zařazené právě i ovoce s vysokou či velmi vysokou pracností. Podpora těchto komodit je dlouhodobá. Celkem jsme mezi žadatele v případě podpory ovoce s vysokou pracností rozdělili více než 76 milionů Kč za poslední tři roky. V případě pěstitelů ovoce s velmi vysokou pracností se jednalo o částku dosahující téměř 200 milionů korun,“ upřesňuje Josef Miškovský.
Kontakt
Luďka Raimondová
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550