Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.7.2021

Participační pěstovaní pohanky v ČR s pozvánkou k navštívení

Partneři projektu ECOBREED (Grant agreement 771367), firma PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. ve spolupráci s VÚRV v.v.i. oslovili 5 českých ekologických farmářů s účastí na participačním pěstování 10 odrůd pohanky obecné (Fagopyrum esculentum Moench.).

Cílem aktivity je zahrnout farmáře do polních pokusů, které probíhají přímo na farmách v reálných podmínkách za použití vybavení jednotlivých farem. Participační pěstování je nejvhodnější metodou pro získání komplexních polních výsledků. Záměrem pokusů projektu ECOBREED je spolupráce s farmářem – potencionálním uživatelem výsledků – a jeho zapojení do plánování pokusů a získání dat v průběhu vegetace (hodnocení porostů, mineralizace fosforu, výskyt chorob a škůdců, produkce biomasy a výtěžnost nažek), a poté vyhodnocení a interpretace dosažených výsledků. Farmář hraje důležitou roli i ve sdílení zkušeností o odrůdách s dalšími farmáři v okolí. Pokusy byly založeny s populaci 200 jedinců na m 2 pro všechny odrůdy.

Políčka s pohankou jsou přístupné pro veřejnost a je možné je kdykoliv navštívit bez předchozí domluvy s farmářem. K políčkám vždy vede silnice nebo polní cesta a je možné u nich bezpečně parkovat. Každé pole je označené cedulkou projektu ECOBREED:

V případě jakýchkoliv dotazů o dostupnosti jednotlivých odrůd, specifikách pěstovaní pohanky nebo projektu ECOBREED se prosím neváhejte obrátit na brezani@probio.cz, telefonní číslo: 735 075 480.

Za účelem statistického hodnocení prosí o nahlášení návštěvy políček s pohankou na stejnou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Pozvánka WP6 ECOBREED pohanka_2021

Katalog odrůd_ECOBREED_2021