• Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Aktuality

13.11.2020

Otevřený dopis zemědělských nevládních organizací ministru zemědělství ČR

Vážený pane ministře,

společná zemědělská politika na období 2023–2027 začíná nabývat jasných obrysů. Jednání na úrovni EU pokračují a výstupy z nich ukazují, kterým směrem se mohou jednotlivá opatření a způsoby produkce potravin v EU ubírat. Jedná se o zásadní proces, jehož výsledky budou mít vážné dopady nejen do zemědělského sektoru. Jako zástupci zásadní části zemědělské veřejnosti však sledujeme s vážnými výhradami přípravu klíčových dokumentů reformy SZP. Touto cestou Vás jako nejvyššího představitele sektoru zemědělství ve Vládě ČR žádáme, abyste změnil přístup k jednání a o přípravě reformy SZP a zahájil transparentní „finalizaci“ Strategického plánu SZP. Tento dokument by měl nastavit takovou politiku, která konečně posune naše zemědělství k ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelným způsobům hospodaření. Do tohoto procesu však musí být zapojeny všechny zainteresované strany.

Celé znění dopisu ZDE