Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.11.2020

Otevřený dopis zemědělských nevládních organizací ministru zemědělství ČR

Vážený pane ministře,

společná zemědělská politika na období 2023–2027 začíná nabývat jasných obrysů. Jednání na úrovni EU pokračují a výstupy z nich ukazují, kterým směrem se mohou jednotlivá opatření a způsoby produkce potravin v EU ubírat. Jedná se o zásadní proces, jehož výsledky budou mít vážné dopady nejen do zemědělského sektoru. Jako zástupci zásadní části zemědělské veřejnosti však sledujeme s vážnými výhradami přípravu klíčových dokumentů reformy SZP. Touto cestou Vás jako nejvyššího představitele sektoru zemědělství ve Vládě ČR žádáme, abyste změnil přístup k jednání a o přípravě reformy SZP a zahájil transparentní „finalizaci“ Strategického plánu SZP. Tento dokument by měl nastavit takovou politiku, která konečně posune naše zemědělství k ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelným způsobům hospodaření. Do tohoto procesu však musí být zapojeny všechny zainteresované strany.

Celé znění dopisu ZDE