Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.6.2021

Otevřený dopis PRO-BIO SVAZU EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ ministru zemědělství ČR

Vážený pane ministře,

v návaznosti na zaslané podklady k jednání pracovní skupiny, které se bude konat dne 14. 6. 2021 ke Strategickému plánu SZP od roku 2023, nemohu jinak, než reagovat touto cestou. Takto skutečná podpora ekologického zemědělství, kterou veřejně proklamujete, nevypadá!

Ministerstvo zemědělství, v reakci na společenskou poptávku, Strategii Farm2Fork, Vládou schválený Akční plán pro ekologické zemědělství na roky 2021-2027 a další strategické dokumenty deklaruje, mimo jiné i Vašimi ústy, že ekologické zemědělství co nejvíce podpoří a že máme ambici zvýšit plochy zemědělské půdy obhospodařované ekologicky na 22 % z dosavadních přibližně 15 %.

 Evidentně, dle návrhu rozpočtu a sazeb, které MZe zaslalo, se ale s podporou ekologického zemědělství a navyšováním plochy vůbec nepočítá.

 Pokud sazby na EZ zůstanou víceméně stejné (přitom náklady od roku 2013, kdy sazby byly stanoveny, výrazně vzrostly), ostatní sazby (ANC, AEKO, SAPS atd.), které ekologičtí sedláci také pobírají, půjdou od roku 2023 dolů, tak se v důsledku ekologickým farmám sníží celková dotační podpora vyplácená na farmu zásadním způsobem. Věřit, že do EZ vstoupí o 7% farem více, je  úvaha naprosto chybná!

ČR má dlouhodobě ekologické zemědělství podfinancované ve srovnání s dalšími zeměmi EU. Zatímco kolegové v Estonsku berou 548 EUR/ha TTP v EZ, naši sedláci dostávají dotaci 83 EUR/ha TTP. Na hektar orné půdy naši zemědělci dostávají pouze 180 EUR, zatímco třeba Slovinští kolegové 600 EUR/ha. Navrhované navýšení o těch 18 EUR/ha v případě orné půdy a 0 EUR/ha v případě TTP od roku 2023 tedy boom ekologického zemědělství v ČR opravdu nezpůsobí!

 Ekonomika biofarem je neúprosná, proto chceme-li navýšit počet farem a výměru v EZ , je třeba také zásadně navýšit rozpočet a kompenzovat újmu z ekologického způsobu

hospodaření adekvátním způsobem. Návrh, který MZe předkládá, opravdu nikoho k přechodu na EZ motivovat nebude, ba naopak, řada farem z EZ vystoupí, protože celkový příjem a dotační podpora ekofarem půjde dolů.

 Takto představovaná „co největší podpora ekologického zemědělství“ tak bude mít naopak za následek snížení počtu ekologických farem v ČR a PRO-BIO SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ  s tímto plánem rozhodně nemůže souhlasit!

 Jsme si samozřejmě vědomi, že rozpočet PRV bude značně krácen a že je třeba stanovit priority, ale přechod a hospodaření v režimu EZ by mělo být jednou z nich.

Proto Vás tímto žádám o důkladnou revizi, která povede ke skutečné podpoře EZ, navýšení orné půdy a setrvání TTP v režimu EZ, k podpoře, která bude reálná, nejen deklaratorní.

 

Kateřina Urbánková – manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců