Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.9.2019

Opatření EZ – připomínkové řízení

Důvodem k předložení návrhu nařízení vlády je v souvislosti s koncem programového období 2014 – 2020 zastavit možnost příjmu nových žádostí o zařazení do nového pětiletého závazku, aby nedošlo k neúměrnému zatížení rozpočtu pro období 2021-2027 finančními požadavky na závazky uzavřené v období 2014-2020. Vzhledem k pozitivním dopadům ekologického zemědělství na složky životního prostředí bude připraveno nové nařízení vlády, kterým bude umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky v délce trvání dvou let. Dalším cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je tak zamezit možnosti zařadit jednotlivé díly půdních bloků současně do opatření ekologické zemědělství dle tohoto nařízení vlády a současně zařazení do navazujícího opatření ekologické zemědělství.

Pokud budete chtít uplatnit svoje připomínky k materiálu, prosíme o zaslání do 20.9.2019 na adresu katerina.urbankova@pro-bio.cz. V případě dotazů volejte na mobil manažerky Svazu PRO-BIO 725 571 027.

EZ opatření s vyznačením změn