Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.5.2020

Odolnější Evropa: 2 strategie, které ovlivní směřování budoucí SZP

STRATEGIE které ovlivní budoucí SZP:

1)Zastavení úbytku biologické rozmanitosti

2)vybudování zdravého a udržitelného potravinového systému (F2F)

Evropská komise dne 20.5.2020 přijala novou komplexní strategii v oblasti biologické rozmanitosti, která má vrátit přírodu zpět do našeho života, a strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí. Tyto dvě strategie se vzájemně posilují a spojují přírodu, zemědělce, podniky a spotřebitele, aby společně pracovali na konkurenceschopné a udržitelné budoucnosti.

Více ZDE

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_886

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_906

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380

Zdroj: ČMSZP