Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.4.2021

Odklad účinnosti NOVÉHO NAŘÍZENÍ O EKOLOGICKÉ PRODUKCI O JEDEN ROK

Připomínáme, že vyšlo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení (Text s významem pro EHP)

Celé znění nařízení ZDE