Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.9.2019

Odborný workshop o minoritních olejninách

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta

Agritec Plant Research, s.r.o.

HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o.

Masarykova univerzita – Středoevropský technologický institut

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta potravinářské a biochemické technologie

pořádají

v rámci řešení výzkumného projektu NAZV Ministerstva zemědělství QK1910302

workshop

„Potenciál minoritních olejnin pro produkci olejů, mouk a bílkovinných koncentrátů“

(představení cílů a dosavadních výsledků výzkumného projektu QK1910302)

který se koná dne 9. října 2019 od 9.30 na Zemědělské fakultě JU v budově ZR (Na Sádkách 1780, České Budějovice) v posluchárně Z1 (přízemí)

Program workshopu:

  9.30 – 9.40

9.40 – 9.50

Zahájení workshopu – úvodní slovo

Představení výzkumného projektu                QK 1910302

 

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. (ZF JU)

9.50 – 10.10 Minoritní olejniny – přehled, význam, pěstování, kvalita sklizňových produktů Ing. Marie Bjelková,Ph.D.  (Agritec Plant Research, s.r.o.)
10.10 – 10.30 Možnosti lisování rostlinných olejů Ing. Jan Kyselka, Ph.D.                       (FPBT VŠCHT)
10.30 – 10.50 Oxidační stabilita rostlinných olejů                    a produktů s obsahem olejů prof. Ing. Vladimír Filip, CSc. (FPBT VŠCHT)
10.50 – 11.00 diskuze k 1. bloku přednášek
11.00 – 11.20 přestávka
11.20 – 11.40 Mouky, koncentráty a izoláty bílkovin z výlisků olejnatých semen a možnosti jejich využití doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.,                Ing. Veronika Bártová, Ph.D.              (ZF JU)
11.40 – 12.00 Charakterizace bílkovin v zemědělských plodinách doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (MUNI – CEITEC)
12.00 – 12.20 Využití přírodních antioxidantů pro stabilizaci potravinářských výrobků Ing. Pavel Smetana, Ph.D.            (ZF JU)
12.20 – 12.30 diskuze k 2. bloku přednášek
12.30 – 12.40 přestávka
12.40 – 13.00 Představení firmy Hemp Production CZ, s.r.o. a jejích výrobků Václav Říha, Zlatuše Krejčová (Hemp Production CZ, s.r.o.)
13.00 – 14.00 Oběd pro přihlášené účastníky

NÁVRATKA účastníka workshopu „Potenciál minoritních olejnin pro produkci olejů, mouk a bílkovinných koncentrátů“ konaného dne 9. října 2019 na Zemědělské fakultě JU

Příjmení
Jméno
Titul(y)
Organizace/Podnik

Návratku prosím zašlete na e-mail: barta@zf.jcu.cz do 28. září 2019.

Pozvánka