Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.11.2019

Odborný seminář: Potenciál ekologického zemědělství v ochraně environmentálně citlivých oblastí

Pozvánka na seminář Potenciál ekologického zemědělství v ochraně environmentálně citlivých oblastí, který pořádá Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců.

Přijďte diskutovat s našimi i zahraničními odborníky, jak lze efektivně zemědělsky hospodařit a přitom neznečišťovat zdroje pitné vody.

Akce se koná dne 11. listopadu 2019 od 10:00 na MZe v Praze, místnost č. 101.

První blok  semináře nabídne úvod do problematiky ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) v České republice – legislativní základ ochrany a přehled struktury současného zemědělského hospodaření v těchto pásmech, včetně informací o monitoringu kvality vody ve vodní nádrži Švihov.

Druhý blok představí možnosti, které v ochraně vody nabízí ekologické zemědělství tj. systém založený na principu prevence místo následné péče. Na příkladu regionu spolkové země Sasko budou prezentovány environmentální i ekonomické dopady zavedení ekologického hospodaření včetně nastavení kompenzací pro zemědělce a praktických zkušeností německých přednášejících.

V případě zájmu prosím potvrďte svou účast do pátku 8. 11. na mail: info@ctpez.cz

Pozvánka ZDE