Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.6.2018

Odbornící se shodli, že omráčení a usmrcení skotu přímo na pastvě je nejhumánnější způsob porážky

V minulém týdnu se uskutečnila Bioakademie 2018 v Poděbradech, kde se v rámci odborné diskuze potvrdilo, že ekologickým farmářům velmi záleží na kvalitním způsobu života chovaných zvířat a jejich tzv. animal welfare – zachování dobrých životních podmínek hospodářských zvířat. Součástí tohoto přístupu je také humánní způsob porážky zvířete a tím je podle zúčastněných odborníků porážka zvířete přímo na pastvě.

Na Bioakademii 2018 vystoupili zástupci tuzemské Státní veterinární správy i zástupci z Německa, kteří prezentovali praktické zkušenosti s porážkou na pastvě z německých biochovů. Následná diskuze ukázala, že tuzemští sedláci mají o masnou produkci velký zájem, ač je jim často vytýkána malá produkce a zaměření na export zástavu.

Z řad ekologických sedláků zaznamenáváme velký zájem o zajištění finalizace masné produkce a dodávání bio masa na trh přímo spotřebitelům. O tom svědčí i hojná účast na Bioakademii. Problémem však je, že ekologickému zemědělství chybí produkční kapacity a jatka často zachází se zvířaty způsobem, který naprosto neodpovídá přístupu a smýšlení našich sedláků. Převážení zvířat na často velmi vzdálená jatka je pro zvířata stresující, pro sedláky logisticky náročné a biomaso tím navíc ztrácí na hodnotě. To by mohla vyřešit právě porážka skotu přímo na pastvě, kdy je kvalita masa zachována,“ říká manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková k porážce střelnou zbraní na pastvě.

Při porážce střelnou zbraní na pastvě není zvíře stresováno převozem na jatka a je usmrceno bez strachu přímo na pastvě, kde zatím trávilo celý svůj život. U porážky je přítomen jak sedlák, tak většinou veterinář a profesionální střelec. Po omráčení je zvíře následně vykrveno v přistaveném boxu, který slouží jako „detašované pracoviště jatek“ a maso je potom odvezeno na zpracování. Okolo stojící zvířata nezaznamenají nic nezvyklého a vše probíhá bez zbytečného utrpení zvířete.

 „Porážka skotu na pastvě střelnou zbraní je jednoznačně nejhumánnějším způsobem porážky. Zvíře není dopředu stresováno a do masa se tak neuvolňují stresové hormony. To ocení nejen ekologičtí sedláci, ale také samotní kuchaři a následně konzumenti masa,“ říká Urbánková.

Legalizace porážky skotu střelnou zbraní na pastvě pro sedláky se řeší napříč celou Evropskou Unií. V současnosti není tento způsob porážky v ČR legální a pro jeho prosazení bude třeba legislativních změn na úrovni Evropské komise, za což se zasazují také v Německu, Francii, Rakousku nebo právě v České republice.

„Legislativa musí reflektovat potřeby praxe. Říká-li praxe, že je potřeba změna pravidel ve způsobu porážky, musí to zákonodárci zohlednit a veterinární správa akceptovat. Věřím, že společnými kroky se podaří tento způsob porážky v budoucnu uvést do praxe v mnoha zemích v rámci EU,“ doplnila Urbánková.

Bioakademie 2018 se uskutečnila díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství.