Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.2.2020

OBECNÉ INFORMACE K EKOLOGICKY VÝZNAMNÝM PRVKŮM

Základní jednotkou evidence ekologicky významných prvků je prvek, který představuje souvislou plochu i zemědělsky neobhospodařované půdy plnící mimoprodukční funkci zemědělství, popřípadě jiný útvar, který je součástí zemědělsky obhospodařované půdy nebo k ní bezprostředně přiléhá, a který je druhem ekologicky významných prvků (EVP) dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. Jednotlivé druhy EVP jsou definovány takto:

Celé znění ZDE

Zdroj: SZIF

Pozn.: Pokud zaevidujete EVP v roce 2020, osvobozeni od daně budete až v roce  2021. Na Portálu farmáře existuje  „podklad pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí“, který slouží právě k prokázání osvobození od daně z nemovitostí. Zapsat EVP můžete na kterémkoliv OPŽL (pracoviště SZIF).