Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.9.2022

Novela zákona o ekologickém zemědělství

Dnem 1.10.2022 nabývá účinnosti novela zákona o ekologickém zemědělství, provedená zákonem č. 247 ze dne 10. srpna 2022, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpis je uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv a bude rovněž přístupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz).

Sbírka zákonů č. 247/2022